Bindu:

A TOUCH OF SCANDINAVIA

Instrumentala tolkningar av välkända skandinaviska folksånger. Melodierna utsrålar den innersta meningen med livet; frid och stillhet, lycka och glädje, motgång och sorg.


A TOUCH OF SCANDINAVIA
Titel:

1. Kringsat av fiender 4:21
2. Det var en lørdag aften 2:51
3. Fjäriln vingad 3:50
4. Der stode 3 skalke 4:38
5. Vem kann segla 3:54
6. Roselil 2:58
7. Ramund 3:51
8. Jeg er havren 3:08
9. Den første gång jeg såg dej 2:47
10. Byssan lul 2:23
11. Gånglåt 7:14
12. I skovens dybe stille ro 3:15
13. Drømte mig en drøm 2:36
Totaltid: 49:33

Kategori
Upplyftande
Avslappnande
Meditativ
Instrument:
Acoustic guitar,bass, keyboards, tamboura, harp & nature sounds.