Don Campbell&Mozart Effect:

CHILDREN 1 - TUNE UP YOUR MIND

En anmärkningsvärd effekt, som man inte tidigare var uppmärksam på, har visat sig vid Mozart's musik. Denna CD är för barn och är rekommenderad för inlärning.


CHILDREN 1 - TUNE UP YOUR MIND
Titel:

1. Rondo from 'Eine Kleine Nachtmusik' K525 3:36
2. Allegro moderato Violin Concerto 2 in D Major K211 9:14
3. Variations Sinfonia in E flag Major K297b 8:57
4. Andante Symphony No 17 in G Major K129 4:06
5. Andantino Symphony No 24 in B flat Major K182 2:51
6. Variations on Twinkle Twinkle Little Star K265 5:59
7. Allegro aperto, Violin Concerto 5 in A Major K219 10:34
8. Andante Symphony No 15 in G Major K 124 4:41
Totaltid: 50:02


Kategori
Upplyftande
Avslappnande
Meditativ
Instrument:
Classical instruments.